604/2003

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

1 §

Rahoitustarkastuksen toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi sen valvottavien ja luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden on suoritettava valvontamaksu.

Maksujen määräämisessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Maksun viivästyessä peritään sille korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentin mukainen viivästyskorko.

Tämän lain perusteella määrätty maksu korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.