568/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1251/2002) 82 § sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a, 34 a, 46 a ja 46 b § seuraavasti:

8 a §
Peruutuslaite

Peruutuslaitetta ei vaadita moottorityökoneessa, jonka omamassa on enintään 300 kiloa.

34 a §
Nopeusmittari

Nopeusmittaria ei vaadita traktorissa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h tai joka on varustettu ajopiirturilla, eikä moottorityökoneessa.

46 a §
Maastoajoneuvon peruutuslaite

Peruutuslaitetta ei vaadita maastoajoneuvossa, jonka omamassa on enintään 300 kiloa.

46 b §
Maastoajoneuvon nopeusmittari

Nopeusmittaria ei vaadita maastoajoneuvossa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

82 §
Pakolliset valaisimet ja heijastimet

1. Sellaisessa maastoajoneuvon perävaunussa, jonka kokonaismassa on enintään 200 kg, tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Kokonaismassaltaan suuremmassa maastoajoneuvon perävaunussa tulee olla lisäksi suunta- ja takavalaisimet.

2. Valaisimet ja heijastimet tulee olla perävaunun molemmilla puolilla. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaaditaan vain yksi takavalaisin ja takaheijastin.

3. Eteen- tai taaksepäin suunnatut heijastimet ja taaksepäin suunnatut valaisimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava enintään 0,4 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Suuntavalaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle. Etu- ja takaheijastimet saa sijoittaa enintään 0,9 metrin korkeudelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.