554/2003

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Mietoisten, Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kunnat käsittävällä alueella

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 ja 47 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt:

Kuntajaon muutokset

Mietoisten kunnan alueita siirretään Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntiin seuraavasti:

Mynämäen kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja rekisteriyksiköiden osat:

1) Aarlahden kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Lehtimäki 1:13, Hirvimaa 1:44, Hirvimäki 1:48, Ylistalon Korpimetsä 1:55, Moromäki 1:60, Peuruunkulma 1:63 ja Ylistalon sora-alue 1:64 sekä

kiinteistöstä Alistalo 1:66 kolme pohjoisinta palstaa.

2) Antikkalan kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Korpela 1:10, Teersaari II 2:23, Hallanaho I 2:37 ja Hallanaho 2:38 sekä

kiinteistöistä Lehtimäki 1:5 Korpipalsta, Hajala 2:34 kaksi pohjoisinta palstaa ja Antintalo 4:0 kaksi pohjoisinta palstaa.

3) Haijaisen kylästä (403) kokonaan kiinteistöt Viiro 2:4, Rautsuo I 2:10 ja Viironmetsä 6:0 sekä

kiinteistöistä Junnila 1:6 kaksi pohjoisinta palstaa, Jaakkola 3:5 kaksi pohjoisinta palstaa ja Juusela 4:8 Rautsuonpalsta.

4) Haraisen kylästä (405) kokonaan kiinteistöt Heinola 1:11, Mäntylä 1:12, Pohjamäki II 1:13, Pohjamäki 1:16, Peuru 1:18, Perämetsä 1:20, Suometsä 1:21 ja Lehtometsä 1:28.

5) Heikkilän kylästä (406) kokonaan kiinteistöt Rantala III 1:5, Uusipelto 1:7 ja Pajasuo 1:8.

6) Hietamäen kylästä (407) kokonaan kiinteistöt Jokiranta 2:5, Suonpää 2:7, Taimela II 2:9, Jokiniitty 2:12, Jokiranta I 2:13, Takaniitty 2:14, Riitala 2:15, Pekkala 2:16, Yhteislaidun 2:17, Kanala 2:18, Kalliorinne 2:19, Perkko 3:11, Metsälassila 3:13, Koivualho 3:30 ja Korpimetsä 3:40 sekä rekisteriyksikkö Myllytontti 878:2 sekä

kiinteistöstä Maijakallio 4:9 metsäpalsta.

7) Hiipavuoren kylästä (408) kokonaan kiinteistöt Eerola 1:1, Aarnela 1:2, Ilmarila 1:3, Arvila 1:4, Uunola 1:6, Allila 1:9 ja Ollila 1:12.

8) Hiivolan kylästä (409) kokonaan kiinteistöt Vesiniitty 1:1 ja Seppälä 1:4 sekä

kiinteistöstä Hiivola 1:5 pohjoisin palsta.

9) Hirmuisen kylästä (410) kokonaan kiinteistöt Metsäranta II 3:1, Mäntylä II 3:2 ja Siimes II 4:7 sekä

kiinteistöstä Hirmuinen III 4:12 metsäpalsta.

10) Hämäläisen kylästä (411) kokonaan kiinteistöt Mäkimetsä 3:2 ja Pyydysmäki 4:0 sekä

kiinteistöstä Pohjatalo 3:4 pohjoisin palsta sekä rekisteriyksiköstä Vesialue 876:3 Mynäjoen palsta.

11) Kaivattulan kylästä (412) kokonaan kiinteistöt Saarnivuori 2:1, Suvikumpu 5:16, Suvantola 5:17, Helmikorpi 5:19, Isokorpi I 5:20, Suvilehto 5:21, Onnela 5:23, Isokorpi 5:24, Peräkorpi 6:7, Anttilankorpi 6:8, Jukola 6:9, Tapiola 6:10 ja Heikkilä 6:11.

12) Karkoisen kylästä (413) kiinteistöstä Karkoinen 3:21 Metsäpalsta.

13) Kaskisen kylästä (414) kokonaan kiinteistöt Uotila 1:2, Mäntymäki 1:20, Savela 1:21, Koivumäki 1:24, Isohaavanen II 1:30, Isorantala II 1:31, Nummi II 1:33, Kruunu II 1:34, Ritarimaa 1:39, Takaniitty 1:46, Ritarimaa 1:48, Kesäkoto 1:55, Tuiskula 1:56, Lepola 1:57, Hikilä 1:58, Kujanpää 1:59, Kiviranta 1:60, Kiviranta 1:62, Mäntylä 1:63, Kesäpirtti 1:64, Erjanranta 1:65, Keskitalo 1:68, Suvimarjo 1:71, Lepola 1:74, Lomala 1:78, Jokipelto 1:79, Rantalumme 1:80, Kotiranta 1:81, Lähderinne 1:82 ja Vähähaavanen II 1:83 sekä rekisteriyksikkö Vesialue Kivijärvessä 876:1 sekä

kiinteistöstä Metsämäki I 1:72 Metsäpalsta.

14) Katavaisen kylästä (415) kokonaan kiinteistöt Korpimetsä 1:8 ja Haapanen 1:15 sekä

kiinteistöstä Pohjola 2:8 kaksi pohjoisinta palstaa.

15) Kaukurlan kylästä (416) kokonaan kiinteistöt Mettälä 1:8, Mäntylä 2:13 ja Kuusela 2:14 sekä

kiinteistöstä Uotila 3:6 pohjoisin palsta.

16) Kaulakon kylästä (417) kiinteistöistä Lassila 1:66 pohjoisin palsta ja Rieskala 3:0 kaksi pohjoisinta palstaa sekä rekisteriyksiköstä Vesialue Mynäjoessa 876:1 pohjoisin palsta.

17) Kauvaisen kylästä (418) kokonaan kiinteistöt Isokaijustenniitty 1:6, Keskikaijunen 1:8, Korpikaijunen 1:10, Piilomäki 1:12, Kaukoranta 1:13, Vähätalo 1:16, Lehtimäki 1:17, Päivinmäki 1:19 ja Kaijunen 1:20 sekä rekisteriyksikkö Vesialue Laajoessa 876:1.

18) Kivivuoren kylästä (419) kokonaan kiinteistöt Lepistö 1:3, Tyynelä 1:5, Köyhälä III 1:9, Kallio 1:10, Perämetsä 1:11, Perälä 1:12, Lisämaa 1:13, Vastikemetsä 1:14 ja Myrskylä 1:15.

19) Koiviston kylästä (420) kokonaan kiinteistö Hirvisaari 1:14.

20) Kumironan kylästä (421) kokonaan kiinteistöt Päärnävuori II 1:8, Ylikumiruona 1:9, Mäkisenpelto 1:99, Sora-alue 1:100 ja Päärnävuori I 1:101.

21) Kuneisen kylästä (422) kiinteistöstä Kuneinen 1:6 pohjoisin palsta.

22) Kurinan kylästä (423) kokonaan kiinteistöt Nummila 1:1, Vanisvuori 1:4, Kurjala 1:6, Vanisvuori 2:7 ja Tiittissuo 2:8 sekä

kiinteistöstä Heikkilä 1:7 pohjoisin palsta.

23) Kuuskorven kylästä (424) kokonaan kiinteistöt Ruoksuo II 1:15, Loukas 1:16, Tukkimäki 1:19, Saha 1:20 ja Morssimäki 1:26.

24) Laukolan kylästä (425) kokonaan kiinteistöt Laaksola 1:6, Laukosaari 1:18 ja Korpimetsä 1:19 sekä rekisteriyksikkö Vesialue 876:1.

25) Lehtisen kylästä (426) kokonaan kiinteistöt Mäkilä I 1:24, Perkko 1:62, Lahdenperä 1:63, Lehtilä 1:65, Sillanpää II 1:66, Katavisto II 1:67, Suuniitty II 1:68, Vuorela 1:69, Sillankorva 1:70, Isokartano 1:71, Männikkö 1:73, Kruunukallio 1:75, Rotkola 1:76, Riihimetsä 1:77, Kannonpää 1:78, Viitala II 1:79, Tuomola II 1:80, Suokorpi 1:81 ja Hakala 1:194 sekä

kiinteistöistä Mäkipää I 3:0 Metsäpalsta ja Kesämäki 4:0 Metsäpalsta.

26) Leinakkalan kylästä (427) kokonaan kiinteistö Ruoppa 1:7.

27) Mannuisen kylästä (428) kokonaan kiinteistöt Kivilä II 1:6 ja Kruunu 1:7.

28) Mietoisen kylästä (429) kokonaan kiinteistöt Takamaa 2:21, Koivula 2:78, Leinakkala 3:46, Mäkilä 3:47, Isohaavanen I 3:49, Isorantala I 3:50, Vähähaavanen I 3:51, Nummi I 3:52, Kruunu 3:71, Kruunu II 3:72, Seppälä II 5:0, Nivola II 6:0 ja Vuorenpää 7:0 sekä

kiinteistöstä Pusala 2:81 pohjoisin palsta.

29) Nummen kylästä (430) kokonaan kiinteistö Kaskisto 1:1.

30) Orkovakkisen kylästä (431) kokonaan kiinteistöt Korpimetsä 1:15 ja Kruunu 2:1.

31) Palokylän kylästä (432) kokonaan kiinteistöt Kairassuo 1:6, Metsävainio 1:22, Metsämaa 1:25 ja Ruoksuo III 1:26.

32) Pursilan kylästä (434) kokonaan kiinteistöt Kivikallio 1:7, Reinola 1:14, Päivärinta 1:17, Käpylä 1:19, Metsälä 1:22, Mäntylä 1:23, Honkapirtti 1:24, Jäkälistö 1:26, Vahtera 1:27, Lehtola 1:28, Koivuaho 1:29, Kallipää 1:30, Lähdeniitty 2:3, Rauvola 2:14, Koivukallio 2:15, Haapakallio 2:16 ja Peuralampi 3:0 sekä

kiinteistöistä Soikki 1:21 Tiittissuonpalsta ja Tölkki 2:18 Tiittissuonpalsta ja Vanisvuorenpalsta.

33) Pyhärannan kylästä (435) kokonaan kiinteistöt Korpi 1:7, Korpi I 1:18, Hirvikorpi 1:19, Peurula 1:26, Kalliola 1:27 ja Peuru 1:28.

34) Pyhön kylästä (436) kokonaan kiinteistöt Huvitus 1:5, Huvitus I 1:6, Suomaa 1:42, Mäkipää 1:43, Suoniitty 2:31, Lemmintausta 2:48, Lehto 2:52 ja Perälä 2:53 sekä

kiinteistöistä Ylishaakari 1:32 kaksi pohjoisinta palstaa ja Punta 2:51 kaksi Soittenmaapalstaa.

35) Rantavakkisen kylästä (437) kokonaan kiinteistöt Korpikallio 1:3, Korpimaa 1:4, Hirvivuori 1:5, Korpi 2:24, Hirvisaari 3:13, Ritavuori 3:25, Ritavuori II 3:26, Keskitalon korpi 3:27, Vakkila 3:42, Metsävakkila 3:43, Lampivakkila 3:51 ja Hirvijärvi 3:52 sekä rekisteriyksikkö Hirvijärvi 876:1.

36) Raukan kylästä (438) kokonaan kiinteistö Raukkaanmetsä 1:5.

37) Rauvolan kylästä (439) kokonaan kiinteistöt Sudenalho 3:4 ja Kaukometsä 3:6 sekä

kiinteistöstä Rauvola 3:7 Kallan palsta.

38) Ravean kylästä (440) kokonaan kiinteistö Raivikko 2:13.

39) Runoisen kylästä (441) kiinteistöstä Runoinen 1:6 kaksi pohjoisinta palstaa.

40) Ruonkallion kylästä (442) kokonaan kiinteistöt Vuorela 1:3, Salonen 1:5, Haka 1:10, Taimisto 2:5, Koivula 2:24, Koivikko 2:33 ja Peräniitty 3:14 sekä

kiinteistöistä Keskitalo 1:7 kolme pohjoisinta palstaa, Pönkkälä 2:16 pohjoisin palsta ja Präiskälä 3:10 pohjoisin palsta.

41) Saaristen kylästä (443) kokonaan rekisteriyksikkö Tarveaineen ottopaikka 878:5.

42) Soukon kylästä (444) kokonaan kiinteistöt Ruoksuo IV 1:21, Suolahti 1:22, Soukon Sora-alue 1:25, Rajamäki 1:27 ja Soukon Korpimetsä 1:28.

43) Telkinmäen kylästä (448) kokonaan kiinteistöt Vesiniitty 1:1, Huolintausta 1:10 ja Kertunmäki 1:18.

44) Tervoisen kylästä (449) kokonaan kiinteistöt Kulmala 1:1, Kulmala I 1:5 ja Suvituuli 1:7 sekä

kiinteistöstä Tervoinen 1:8 pohjoisin palsta sekä rekisteriyksiköstä Vesialue Mynäjoessa 876:1 pohjoisin palsta.

45) Tiirolan kylästä (450) kokonaan kiinteistö Hirvijärvi 1:6.

46) Tuokilan kylästä (451) kokonaan kiinteistöt Rahkola 1:1, Uuskartano 1:8, Tapiola 1:16, Rauhalinna I 1:18, Maunula 1:20, Lähteenmäki 1:21, Ellinmäki 1:22, Aittolankallanmaa 1:24, Ympyrkäinen 1:26 ja Ympyrkäistenkallio 1:27 sekä

kiinteistöstä Tuokila 1:28 neljä pohjoisinta palstaa.

47) Uhlun kylästä (452) kokonaan kiinteistöt Hirvikallio 1:22, Metsäkallio 1:23, Kalliokumpu 1:24, Saarnavuori 1:25, Koivikko 1:33, Männikkö 1:37, Lepikkö 1:38, Mäkipää 1:42, Rantala 2:4, Mattila 2:20, Satumaa 2:28, Tikankolo 2:30, Koivulampi 2:32, Metsola 2:34, Metsämökki 2:36, Kuusikko 2:39, Mäntylä 2:41, Nurmisto 2:43, Mäkitupa 2:45 ja Riste 2:46 sekä rekisteriyksikkö Vesialue Mynäjoessa 876:1.

48) Valaskallion kylästä (453) kokonaan kiinteistöt Vesiniitty 1:8, Metsämäki I 1:12, Kivikari 1:18, Taunola 1:46, Ibbala 1:47, Tuomola 1:48, Luppokulma 2:32, Hurme 3:1, Vannas 3:16, Metsämäki II 3:37, Metsämäki 3:42, Anttila 3:44, Vesiniitty 4:1, Ruoksuo 4:9, Vesiniitty 5:1, Kuusikko 5:24, Niemelä 6:8, Vesiniitty 6:9, Tapanila 7:3, Mäkilä 7:4, Kyrö 7:5 ja Auerkorpi 7:6 sekä

kiinteistöistä Peräniitty 1:24 Ruoksuon palsta, Toijola 2:9 kaksi pohjoisinta palstaa, Vuola 2:33 pohjoisin palsta ja Nikula 11:2 kaksi pohjoisinta palstaa sekä rekisteriyksiköstä Vesialue Laajoessa 876:1 pohjoisin palsta.

49) Vähäkylän kylästä (454) kokonaan kiinteistöt Siivu 1:12 ja Kontio 1:13.

50) Kaskisten kartanon kylästä (455) kokonaan kiinteistö Arvola 1:3.

51) Ravean kartanon kylästä (456) kokonaan kiinteistö Vaarinkorpi 1:1.

52) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan rekisteriyksiköt Mynäjoen yhteismetsä 874:1:0, Leijakorven yhteismetsä 874:2:0, Turku-Oulu valtatie 08 895:0:8, Mynämäki-Yläne mt 02020 895:0:2020, Tarvainen-Hinnerjoki maantie 895:0:2021, Halson pt 12385 895:1:2385, Karjalan pt 12519 895:1:2519, Krouvinummen pt 12523 895:1:2523, Lemmin pt 12525 895:1:2525, Jokelan pt 12526 895:1:2526, Sairisten pt 12535 895:1:2535 ja Tienpitoaineen ottamispaikka 896:1:1 sekä osa rekisteriyksiköstä Leinainen-Kukola maantie 895:0:2015.

Nousiaisten kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muun kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön osa:

1) Hiipavuoren kylästä (408) kiinteistöstä Hiippavuori 1:11 Peltopalsta.

2) Kaivattulan kylästä (412) kokonaan kiinteistöt Isokorpi 1:2 ja Uusi-Isokorpi 1:8.

3) Lehtisen kylästä (426) kokonaan kiinteistö Isonaurismaa 1:4.

4) Mietoisen kylästä (429) kokonaan kiinteistöt Mahala 1:5 ja Kurkola 1:6.

5) Runoisen kylästä (441) kokonaan kiinteistö Leinola III 1:3.

6) Kyläjaotuksen ulkopuolelta rekisteriyksiköstä Leinainen-Kukola maantie 895:0:2015 Kaivattulan kylän kiinteistön Isokorpi 1:2 alueella oleva osa.

Vehmaan kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muun kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön osa:

1) Kaukurlan kylästä (416) kokonaan kiinteistö Kirkkomäki 3:3.

2) Kumironan kylästä (421) kokonaan kiinteistö Ruoppa 1:27.

3) Kuuskorven kylästä (424) kiinteistöstä Kuuskorpi 1:22 kaksi läntisintä palstaa.

4) Kyläjaotuksen ulkopuolelta rekisteriyksiköstä Raisio-Kustavi mt 0192 895:0:192 läntisin palsta.

Mynämäen kunnan alueita siirretään Mietoisten ja Nousiaisten kuntiin seuraavasti:

Mietoisten kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat:

1) Pappilan kylästä (452) kiinteistöstä Pappila 1:7 kaksi Sisarluodon palstaa.

2) Tiuvaisen kylästä (468) kokonaan kiinteistö Liu 5:5.

Nousiaisten kuntaan siirretään Jokilan kylästä (411) kokonaan kiinteistö Kaivattulanalusta 1:18.

Vehmaan kunnan alueita siirretään Mietoisten ja Mynämäen kuntiin seuraavasti:

Mietoisten kuntaan siirretään Kiiman kylästä (435) kiinteistöstä Kiima 1:11 Ristiperän palsta.

Mynämäen kuntaan siirretään Kivijärven kylästä (439) kiinteistöstä Puisto 1:1 Antinperkon palsta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Kuntajaon muutokset eivät aiheuta muutoksia kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Mika Riipi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.