513/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 56 §:n 2 momentin ja 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 5 momentin 12 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 485/2002 ja viimeksi mainittu laissa 389/1995:

1 §
Vastuuvelkaan rinnastettavat erät

Merimieseläkekassan on merimieseläkelain (72/1956) 3 §:n 3 momentin mukaisen vastuuvelan lisäksi katettava velka työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon, velka yrittäjien eläkelain (468/1969) 10 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon, merimieseläkelain 4 §:stä johtuva velka valtiolle sekä vakuutusmaksuista johtuvat velat.

2 §
Vastuuvelan katteeksi hyväksyttävät erät

Lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta merimieseläkekassan vastuuvelan katteeksi hyväksytään saaminen työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaisesta eläkelaitosten keskinäisestä kustannustenjaosta, saaminen yrittäjien eläkelain 10 §:n mukaisesta eläkelaitosten keskinäisestä kustannustenjaosta, merimieseläkelain 4 §:stä johtuva saaminen valtiolta sekä vakuutusmaksusaamiset lukuun ottamatta määrää, joka kokemuksen mukaan arvioiden jää saamatta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan merimieseläkekassalle 12 päivänä joulukuuta 1995 annetut sosiaali- ja terveysministeriön määräykset Dnro 9/49/95 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.