440/2003

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteellä ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn puun, elohopeayhdisteen ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 momentin sekä 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 24 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ovat kemikaalilain 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992, jätelain 18 §:n 1 momentti laissa 605/1997 ja tuoteturvallisuuslain 24 §:n 2 momentti laissa 539/1993:

1 §

Arseeniyhdisteellä ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn puun sekä elohopeayhdisteen ja dibutyylitinavetyboraatin markkinoille luovuttamista ja käyttöä rajoitetaan liitteen mukaisesti.

Tätä asetusta ei sovelleta tutkimustoimintaan, kehitystyöhön ja analyysitarkoituksiin eikä vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle.

2 §

Markkinoille luovutettava arseeniyhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsitelty puu on kappaleittain merkittävä seuraavasti: "Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia." "Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik."

Nippuina markkinoille luovutettava puu on merkittävä: "Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityksensuojainta ja silmiensuojainta käytettävä puuta sahatessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä hyväksynnän saaneessa laitoksessa." "Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid sågning eller annan be arbetning av detta trä. Avfall från detta trä skall behandlas som farligt avfall av ett godkänt företag."

3 §

Käytöstä poistettua arseeniyhdisteellä käsiteltyä puuta saa luovuttaa vain jätelain (1072/1993) 15 §:n 1 momentin 1–3 kohdissa tarkoitetulle vastaanottajalle.

4 §

Tämän asetuksen noudattamista valvovat kemikaalilain, jätelain ja tuoteturvallisuuslain valvontaviranomaiset omilla toimialoillaan.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan arseeni- ja elohopeayhdisteiden sekä dibutyylitinavetyboraatin käytön rajoittamisesta 3 päivänä joulukuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (1224/1992).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2003/2/EY; EYVL N:o L 49, 9.1.2003, s. 9

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.