392/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista 23 päivänä helmikuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (187/2000) 16 §:n 1 momentti ja 28 b §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 28 b §:n 2 momentti asetuksessa 368/2002, ja

lisätään päätökseen uusi 5 c § sekä 22 §:n 3 momentti, seuraavasti:

5 c §
Poikkeukset vuoden 1991 viljelyvaatimukseen vuonna 2003

Vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2003 on voimassa, mitä peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2003 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (215/2003) säädetään.

16 §
Kesantolohkojen hoito

Muuta muokkausta kuin 17 §:ssä tarkoitetun kasvipeitteisen kesannon perustamiseen sekä 25 §:ssä tarkoitettuun kylvöön liittyvää kesannon muokkausta on vältettävä. Kesantoa voidaan lannoittaa vain 17 §:ssä tarkoitetun kasvipeitteisen kesannon perustamisen ja 25 §:ssä tarkoitetun kylvön yhteydessä.


22 §
Vapaaehtoisen kesannon enimmäismäärä

Tuottajan velvoitekesannon ja vapaaehtoisen kesannon ala voi olla yhteensä enintään yhtä suuri kuin kyseisen tuottajan peltokasvitukeen oikeuttavien kasvien ala.

28 b §
Poikkeukselliset sääolosuhteet

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan mukaisesti viljellylle alalle talvehtimisesta aiheutunut tuho voidaan hyväksyä poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamaksi silloin kun pääosalla kasvulohkon pinta-alasta on sellainen kasvusto, jolla on mahdollista tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Talvehtimistuhoista on ilmoitettava kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 166 viimeistään 15 päivänä kesäkuuta vuodesta 2003 alkaen.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.