389/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta 30 päivänä kesäkuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (646/2000) 26, 28 ja 29 §, sellaisina kuin niistä ovat 28 § osaksi asetuksessa 463/2001 ja 29 § viimeksi mainitussa asetuksessa,

muutetaan 4 §:n 2 momentti sekä liitteen 1 osan B viides kappale ja liitteen 2 osa A, sellaisena kuin niistä on liitteen 2 osa A asetuksessa 1207/2000, sekä

lisätään asetukseen uusi 30 a §, seuraavasti:

4 §
Viljavuustutkimus

Näytteitä on otettava vähintään yksi peruslohkoa kohti, jos peruslohko on yli 0,5 hehtaarin suuruinen. Muutoin näytteitä on otettava yksi näyte viittä peltohehtaaria kohti.


30 a §
Sitoumuksesta luopuminen

Jos viljelijä luopuu kolme vuotta voimassa olleesta sitoumuksesta siten kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 43 §:n 1 momentissa säädetään, sitoumuksesta luopuva viljelijä ei voi antaa uutta vastaavaa sitoumusta sanotun säädöksen 1 §:ssä tarkoitetun ohjelmakauden aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.