373/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus EU-asioiden komiteasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään:

1 §
EU-asioiden komitea

Valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimii EU-asioiden komitea.

2 §
Komitean tehtävä

Komitean tehtävänä on toimia neuvoa-antavana toimielimenä EU-asioiden valmistelun yhteensovittamista varten. Komitea voi saattaa EU-ministerivaliokunnan käsiteltäviksi asiat, joiden käsittelemistä valiokunnassa se pitää aiheellisena.

3 §
Komitean jäsenet

Valtioneuvosto määrää komitean jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin jäsenelle valtioneuvosto määrää henkilökohtaisen varajäsenen.

Komiteassa on enintään 17 jäsentä, jotka edustavat valtioneuvoston kansliaa ja muita ministeriöitä, oikeuskanslerinvirastoa, tasavallan presidentin kansliaa, Ahvenanmaan maakuntaa ja Suomen Pankkia. Valtioneuvosto määrää jäsenten keskuudesta komitean puheenjohtajan.

4 §
Jaostot

Komitea voi asettaa jaostoja. Jaostoihin komitea voi kutsua jäseniä komitean ulkopuolelta. Jaoston puheenjohtajaksi komitea kutsuu virkamiehen siitä ministeriöstä, jonka toimialaan jaoston käsiteltävät asiat pääasiallisesti kuuluvat.

Komitean tai sen jaoston jäsenelle, varajäsenelle, asiantuntijalle tai sihteerille ei makseta palkkiota.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Ministeri
Paula Lehtomäki

EU-sihteeristön apulaispäällikkö
Jari Luoto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.