370/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä helmikuuta 2003 silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (97/2003) 1 §:n 1 kohta, 2 §:n 1 kohta ja 4 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 kohta ja 2 §:n 1 kohta asetuksessa 275/2003, seuraavasti:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itä-merellä seuraavina aikoina:

1) 24.3―8.6 ja 21.7―31.12 viikoittain torstaista kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 06.00 saakka (viikkorajoitus); ja


2 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin suunnattua rehukalastusta troolipyydyksillä Itämerellä seuraavina aikoina:

1) 24.3―8.6 ja 18.8―31.12 viikoittain keskiviikosta kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 06.00 saakka (rehukalastuksen viikkorajoitus); ja


4 §

Edellä 2 §:ssä mainitulla silakan ja kilohailin suunnatulla rehukalastuksella tarkoitetaan pyyntiä, jossa:


2) yhtäjaksoisesta pyyntimatkasta saatua silakka- ja kilohailisaalista kokonaisuudessaan ei lajitella viimeistään satamassa, tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymästä erityisestä syystä elintarvikkeiden jalostuslaitoksessa, kokoluokista annettujen määräysten mukaisesti; taiTämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2003.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.