369/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista 27 päivänä elokuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (870/1997) liitteet 1 ja 2, sellaisena kuin ne ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 870/1997, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003

Komission päätös 2002/574/EY (32002L0574); EYVL N:o L 181, 11.7.2002, s. 23, komission päätös 2003/235/EY (32003L0235); EYVL N:o L 87, 4.4.2003, s. 10.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Liite 1

Sammakonreisiä saadaan tuoda komission päätöksien 97/296/EY sekä 94/278/EY, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisesti.

Liite 2

Etanoita saadaan tuoda komission päätöksien 97/296/EY sekä 94/278/EY, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.