353/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 §:n 2 momentin sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1058/1998) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnan järjestämisessä otettaessa opiskelijoita ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

2 §
Kuuluminen yhteishakuun

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta suoritetaan yhteishaun avulla lukuun ottamatta vieraskielistä koulutusta ja aikuiskoulutusta.

3 §
Yhteishaun tarkoitus

Ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmä on keskitetty tietojärjestelmä, jonka avulla huolehditaan tarjolla olevasta koulutuksesta tiedottamisesta, hakeudutaan koulutukseen ja välitetään opiskelijaksi ottamisessa tarvittavat tiedot ammattikorkeakouluille. Lisäksi järjestelmällä tuetaan valitsematta jääneiden hakeutumista muuhun koulutukseen sekä tuotetaan tietoa hakijoista ja koulutukseen otetuista koulutusjärjestelmän toiminnan seurantaa ja arviointia varten.

4 §
Yhteishaun aikataulu

Opetusministeriö määrää yhteishaun aikataulun ottaen huomioon, mitä vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaanottamisesta samana lukuvuonna säädetään.

5 §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Opetushallitus vastaa yhteishaun valtakunnallisesta toteutuksesta, koulutukseen hakeutumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä sekä antaa ohjeet alueellisesta toteutuksesta.

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vastaavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hakemiseen ja valintaan liittyvästä yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön järjestelyistä.

6 §
Yhteishakurekisteri

Ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisteri muodostetaan yhteishaun toteuttamista varten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteriin talletetaan valinnassa tarvittavat tiedot ammattikorkeakouluista ja niihin pyrkijöistä sen mukaan kuin opetusministeriö tarvittaessa tarkemmin määrää.

Opetushallitus vastaa yhteishakurekisterin kokoamisesta ja pitämisestä. Ammattikorkeakoulut huolehtivat hakijaa koskevien tietojen tallentamisesta yhteishakurekisteriin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2004 alkavalle lukuvuodelle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Matti Rajakylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.