317/2003

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, muutetaan teknillistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (215/1995) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 784/2002, seuraavasti:

1 §
Koulutusvastuu

Teknillistieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa, Turun yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa, joita tässä asetuksessa kutsutaan yliopistoiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2003

Opetusministeri
Maija Rask

Opetusneuvos
Ari Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.