289/2003

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

lisätään ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 48 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1242/1999, väliaikaisesti uusi 5 momentti, seuraavasti:

48 §
Siirtolupa

5. Jos tullilaitos on myöntänyt autoverolain muuttamisesta annetun lain (266/2003) voimaantulosäännöksen 9 momentissa tarkoitetun luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroja suorittamatta, tullilaitos voi tällöin 3 momentista poiketen antaa enintään kolmen kuukauden ajaksi ajoneuvon maahantuonnista siirtoluvan, joka 1 momentissa tarkoitettujen rajoitusten estämättä oikeuttaa ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä vuonna 2003. Jos mainitussa 9 momentissa tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy sen vuoksi, että luvan ehtoja ei täytetä, päättyy samalla oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä siirtoluvan nojalla. Jos ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa todetaan, että ajoneuvo voi aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudella tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siirtoluvan nojalla. Tässä momentissa tarkoitettua siirtolupaa myönnettäessä rekisteriin ei merkitä 4 a §:n 2 momentin g kohdassa tarkoitettua tietoa ajoreitistä.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.