275/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä helmikuuta 2003 silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (97/2003) 1 ja 2 § sekä 3 §:n 1 kohta seuraavasti:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itämerellä seuraavina aikoina:

1) 24.3―8.6 ja 21.7―31.12 viikoittain torstaista kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 18.00 saakka (viikkorajoitus); ja

2) 9.6―20.7 (yhtäjaksoinen kalastuskielto).

2 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin suunnattua rehukalastusta troolipyydyksillä Itämerellä seuraavina aikoina:

1) 24.3―8.6 ja 18.8―31.12 viikoittain keskiviikosta kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 18.00 saakka (rehukalas-tuksen viikkorajoitus); ja

2) 9.6―17.8 (yhtäjaksoinen rehukalastuskielto).

3 §

Edellä 1 ja 2 §:n säännöksistä poiketen:

1) yksityisillä vesialueilla tunnuspituudel-taan alle 24 metrin kalastusalusten osalta on yhtäjaksoinen kalastuskielto voimassa 23.6―20.7 ja yhtäjaksoinen rehukalastuskielto voimassa 23.6―17.8 ja ajalla 9.6―22.6. näihin kalastusaluksiin sovelletaan viikkora-joitusta ja rehukalastuksen viikkorajoitusta;Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2003.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.