258/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (932/1995) 3 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 2 § ja 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Yhdyselin

Edellä 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa tarkoitettuna yhdyselimenä toimii Suomessa maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

3 §
Maatalouden kirjanpidon tietoverkosto- toimikunta

Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enintään seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Toimikunnan puheenjohtajan tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä ja jäsenten maa- ja metsätalousministeriötä, maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskusta, tilastokeskusta, Maaseutukeskusten Liittoa, Svenska lantbrukssällskapens förbundia ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoa. Maa- ja metsätalousministeriö määrää toimikunnalle sihteerin.Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä huhtikuuta 2003.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Kirsi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.