243/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1103/2000) 1 liitteen 1 ja 4.3.3.1 kohta ja 2 liitteen 1, 3―5 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 liitteen 1 kohta asetuksessa 1412/2001 ja 2 liitteen 1, 3―5 ja 7 kohta asetuksessa 169/2002, seuraavasti:


Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2003 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2003 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.