234/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisen työkonferenssin Genevessä 21 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksymä maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 16 päivänä joulukuuta 2002, ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 31 päivänä tammikuuta 2003 ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on rekisteröinyt 21 päivänä helmikuuta 2003, tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Maatalouden työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 31 päivänä tammikuuta 2003 annettu laki (82/2003) tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2004.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2004.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 26/2003)

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.