226/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista 27 päivänä syyskuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (832/2001) liitteen 3.1.1. ja 6.1. kohta sekä

lisätään liitteeseen uusi 3.1.3. kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Johanna Wallius

Liite

MAKSUTAULUKKO

3.1.1. Jokaisesta tarkastettavasta eläimestä peritään 70 euroa, jollei 3.1.2. tai 3.1.3. kohdasta muuta johdu.


3.1.3. Sirkuksessa tai siihen verrattavassa näytöksessä käytettäväksi tarkoitettujen eläinten osalta peritään samalla kertaa tarkastettavaksi esitettyjen eläinten osalta tarkastusmaksua yhteensä 80 euroa sekä lisäksi 110 euroa tunnilta.


6.1. tarkastus kello 16.15―22.00 välisenä aikana: maksun korotus 50 % ja


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.