194/2003

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajan erityistuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään maahanmuuttajan erityistuesta 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1192/2002) 10 §:n 1 momentin, 15 §:n 2 momentin ja 19 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Erityistukihakemuksessa annettavat tiedot

Erityistukihakemuksessa on selvitettävä:

1) hakijan ja hänen puolisonsa nimet sekä syntymäajat;

2) hakijan asuinkunta;

3) hakijan Suomessa asumat ajat ja ulkomailla oleskeluajat;

4) tiedot ulkomaiseen eläkevakuutukseen kuulumisajoista;

5) laitoshoidossa tai rangaistuslaitoksessa olo;

6) hakijan ja hänen puolisonsa hakemat ja saamat eläkkeet, ansiotulot sekä pääomatulot ja omaisuus; sekä

7) muut mahdolliset vuositulon määräämistä varten tarpeelliset tiedot.

Työkyvyttömyyden perusteella erityistukea hakevan on lisäksi annettava hakemuksessa tiedot:

1) terveydentilastaan;

2) ammatistaan; sekä

3) niistä lääkäreistä, jotka ovat hoitaneet häntä työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden, vian tai vamman takia, sekä niistä sairaanhoitolaitoksista, joissa hän on tästä syystä ollut hoidettavana.

Erityistukea haettaessa tai erityistuen vuosi- tai muuta tarkistusta tehtäessä tuen hakija tai saaja on velvollinen pyynnöstä toimittamaan passin tai muun matkustusasiakirjan nähtäväksi ulkomailla oleskeluaikojen selvittämistä varten.

2 §
Erityistuen maksupäivä

Erityistuki maksetaan kunkin kuukauden 22 päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä. Takautuvat tukierät voidaan kuitenkin maksaa myös muuna pankkipäivänä.

3 §
Erityistuen vuositarkistus

Erityistuki tarkistetaan, kun erityistuen alkamisesta tai maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaisesta vuositarkistuksesta tai 2 momentin mukaisesta muusta tarkistuksesta on kulunut vuosi.

Jos erityistuki on kokonaan keskeytetty laitoshoidon, ulkomailla oleskelun tai rangaistuksen täytäntöönpanon vuoksi ja sen maksaminen aloitetaan uudelleen, erityistuki tarkistetaan uusien määräytymisperusteiden mukaiseksi, jos edellisestä tarkistuksesta on kulunut vähintään vuosi.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2003

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitussihteeri
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.