182/2003

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2003

Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen julkisesta ja yleisestä hakumenettelystä

Ympäristöministeriö on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravarajoituslain (1190/1993) 4 §:n 4 momentin sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä kesäkuuta 2001 annetun lain (604/2001) 11 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen on oltava julkisesti ja yleisesti haettavina.

Asunnot voivat olla vain rajatun joukon haettavina, milloin se edustaa paikkakunnalla riittävän laajaa asunnontarvitsijaryhmää ja rajattu hakumenettely on perusteltu asuntojen omistussuhteet ja käyttötarkoitus huomioon ottaen.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan myös vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/1980) nojalla lainoitettuun vuokra-asuntoon, jota koskee 20 vuoden käyttörajoi-tusaika.

Tällä asetuksella kumotaan 10 päivänä helmikuuta 1994 annettu ympäristöministeriön päätös aravavuokra-asuntojen julkisesta ja yleisestä hakumenettelystä.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2003

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.