167/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin 6 kohdan ja 13 §:n 3 momentin sellaisina kuin ne ovat laissa (1223/2002) nojalla:

1 §
Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu huoneisto tai laitos

Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja huoneistoja tai laitoksia ovat:

1) koulu tai oppilaitos;

2) päivä-, lasten- tai vanhainkoti;

3) parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa;

4) sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu;

5) hautausmaa tai hautapaikka; sekä

6) muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.

Huoneistoa tai laitosta ei kuitenkaan pidetä 1 momentissa mainittuna, jos siinä harjoitettu toiminta on aloitettu ennen terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) voimaantuloa ja huoneistoa tai laitosta ei ole pidetty terveydenhoitolain (469/1965) 15 §:n mukaisena työ- tai kokoontumishuoneistona eikä sen käyttöönotto ole edellyttänyt terveydenhoitolain 23 §:n mukaista hyväksyntää. 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna laitoksena ei pidetä hautausmaata tai hautapaikkaa, joka on perustettu ja jonka toiminta on aloitettu ennen terveydensuojeluasetuksen voimaantuloa.

2 §
Ilmoitus liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta

Elintarvikkeita liikkuvasta kioskista, myyntivaunusta tai liikkuvasta muusta laitteesta myyvän toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella kioski, myyntivaunu tai muu vaunu otetaan ensimmäisen kerran käyttöön. Toiminnan muuttuessa olennaisesti laite on ilmoitettava sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella sitä ensimmäiseksi käytetään.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi sen lisäksi mitä terveydensuojeluasetuksen 4 §:ssä säädetään:

1) myyntilaitteen mahdollinen rekisterinumero tai muu tunniste;

2) kioskin, ajoneuvon tai muun laitteen pohjapiirros, josta ilmenee myynti- ja säilytyskalusteet sekä niiden sijoittelu;

3) elintarvikkeiden tuotevalikoima; sekä

4) talousveden saanti ja tiedot muista hygieenisistä järjestelyistä.

Ilmoitukseen on liitettävä omavalvontasuunnitelma.

Toiminnanharjoittajan on säilytettävä jäljennös ilmoituksen perusteella tehdystä päätöksestä kioskissa, ajoneuvossa tai muussa laitteessa ja esitettävä se ja omavalvontasuunnitelma myyntipaikan terveydensuojeluviranomaiselle.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2003

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Ylitarkastaja
Maarit Mikkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.