147/2003

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun avioliittoasetuksen (820/1987) 14 ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat, 14 § asetuksissa 392/1994 ja 139/2002 sekä 15 § ensin mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 134/1997, seuraavasti:

14 §

Oikeusrekisterikeskuksen on viivytyksettä huolehdittava siitä, että avioliittolain 104 §:n 2 momentissa tarkoitettua osituskirjaa koskeva kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä.

15 §

Maistraatin avioliittolain 105 §:n nojalla oikeusrekisterikeskukselle tekemästä ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) maistraatin nimi, asiakirjan rekisteröintipäivä sekä asian tunnistetiedot;

2) puolisoiden nimet, henkilötunnukset ja kotipaikat;

3) asiakirjan laatu;

4) avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimispäivä;

5) asiakirjan päiväys;

6) avioehtosopimuksesta tieto siitä, tarkoittaako sopimus avio-oikeudesta luopumista vai avio-oikeuden palauttamista, sekä siitä, kuka sopimuksella on luopunut avio-oikeudesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa tuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Raija Merikalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.