145/2003

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan 11 § ja

muutetaan isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13 päivänä elokuuta 1976 annetun asetuksen (673/1976) 10 ja 12 § sekä 13 §:n 1 momentin 6 kohta seuraavasti:

10 §

Isyyden tunnustamisen hyväksyneen maistraatin on huolehdittava siitä, että tieto isyydestä talletetaan viipymättä väestötietojärjestelmään.

12 §

Maistraatin on lähetettävä jäljennös tunnustamisen hyväksymistä koskevassa asiassa antamastaan päätöksestä lastenvalvojalle.

Lastenvalvojan on ilmoitettava maistraatin päätöksestä asianosaisille.

13 §

Isyyden selvittämisessä ja isyyden tun nustamisessa sekä lapselle tulevaa elatusapua vahvistettaessa on seuraavat asiakirjat kirjoitettava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille:


6) isyyslain 20 §:ssä tarkoitettu maistraatin päätös tunnustamisen hyväksymistä koskevassa asiassa;


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa tuomio-istuimessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä päivänä 20 helmikuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Raija Merikalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.