125/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista 8 päivänä helmikuuta 2001 annetun puolustusministeriön asetuksen (118/2001) 3 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 momentti asetuksessa 207/2002, seuraavasti:

3 §

Tehtävän vaativuuteen perustuvassa palkkausjärjestelmässä rauhanturvaamishenkilöstön palkkaus on seuraava:

Tehtävän vaativuusluokka Palkkaus
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 5 104,46 euroa/kk
9 B 4 513,35 euroa/kk
8 A 4 337,73 euroa/kk
8 B 3 933,90 euroa/kk
7 A 3 552,41 euroa/kk
7 B 3 174,29 euroa/kk
6 2 832,36 euroa/kk
5 2 454,13 euroa/kk
4 A 2 213,97 euroa/kk
4 B 2 037,87 euroa/kk
3 1 761,75 euroa/kk
2 1 569,33 euroa/kk
1 1 497,99 euroa/kk

Tehtävän vaativuusluokan määrää palvelussuhteen alkaessa puolustusvoimien kansainvälinen keskus, rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta kuitenkin pääesikunta. Tehtävän vaihtuessa palvelussuhteen aikana rauhanturvajoukossa vaativuusluokan määrää rauhanturvajoukon komentaja, rauhanturvaamislain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta kuitenkin pääesikunta ja reserviin kuuluvien sotilastarkkailijoiden osalta puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja. Puolustusministeriö määrää tehtävien palkkauksen vaativuusluokassa 10 ja muissa erityistehtävissä, joihin tehtävään määräävä viranomainen on tasavallan presidentti tai puolustusministeriö, sekä lääkärintehtävissä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Pasi Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.