119/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1403/1991) 1 § seuraavasti:

1 §

Kun perillisettä kuolleen pesässä on toimitettu perunkirjoitus ja havaitaan, että valtiolle on perintökaaren 5 luvun 1 §:n tai Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 63 §:n nojalla tullut omaisuutta, valtiokonttorin tulee ilmoittaa tästä sille kunnalle, missä perittävä oli viimeksi asunut.

Jos valtiolle on tullut kiinteistövarallisuutta, siitä on ilmoitettava valtiovarainministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Ympäristöministeriölle on ilmoitettava valtiolle tulleesta kiinteästä omaisuudesta, jolla saattaa olla merkitystä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun ja luonnonsuojelun toteuttamisen kannalta. Opetusministeriölle on ilmoitettava valtiolle tulleista asunto-osakeyhtiöiden osakkeista sekä muusta kiinteistövarallisuudesta, jolla saattaa olla merkitystä kiinteiden muinaisjäännösten suojelun kannalta. Kiinteästä omaisuudesta on lisäksi tehtävä ilmoitus kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.