113/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2003

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan Somalian vastaisen asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1―3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 147/2003, tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta; EYVL N:o L 24, 29.1.2003, s. 2. Menettämisseuraamuksista säädetään rikoslain 10 luvussa.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2003

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntösihteeri
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.