106/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 ja 44 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

lisätään eräiden kalastusalusten turvallisuudesta 28 päivänä tammikuuta 2000 annetun asetuksen (65/2000) 2 §:ään uusi 9 a kohta ja 44 §:ään uusi 7 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


9 a) koulutuksella opetusministeriön päättämään tutkinto- ja koulutusjärjestelmään kuuluvaa sellaista tutkintoa, tutkinnon osaa tai opintokokonaisuutta, jonka opetusministeriö on ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa vahvistanut tai opetushallitus on tutkinnon perusteissa tai opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa vahvistanut tässä asetuksessa mainitun pätevyyskirjan tai koulutuksen vaatimukseksi, tai merenkulkulaitoksen hyväksymää muuta koulutusta;


44 §
Kalastusaluksen laivaväen pätevyys

Henkilö, joka on suorittanut kalastusaluksen turvallisuutta koskevan koulutuksen ja jolla on miehitysasetuksen mukainen:

1) vahtiperämiehenkirja, voi toimia luokkaan III kuuluvan kalastusaluksen perämiehenä Itämerellä; luokkaan III kuuluvan kalastusaluksen päälliköltä vaaditaan lisäksi 12 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä, josta palvelusta vähintään 6 kuukautta tulee olla yli 12 metriä pitkän kalastusaluksen vahtiperämiehenä tai päällikkönä;

2) kotimaanliikenteen laivurinkirja, voi toimia sellaisen kalastusaluksen päällikkönä, jolta vaaditaan kalastusaluksen kuljettajankirja A; tai

3) kuljettajankirja, voi toimia sellaisen kalastusaluksen päällikkönä, jolta vaaditaan kalastusaluksen kuljettajankirja B.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.