101/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ulkoasiainministeriön esittelystä

muuttanut puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista 3 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston päätöksen (1000/2002) 1 §:n 4.1., 4.2., 4.4. sekä 6.1. kohdat seuraavasti:


4. Lupahakemuksen käsittely

4.1. Ulkoasiainministeriö vastaa lain 4 §:n 2 momentin mukaisesti lupahakemukseen, ennakkolausuntoon tai ennakkotietoon liittyvien ulko- ja turvallisuuspoliittisten näkökohtien esittämisestä.

4.2. Puolustustarvikkeiden määrittelyä koskevat lausunnot, ennakkolausunnot, ennakkotiedot ja lupahakemukset käsitellään puolustusministeriön asettamassa työryhmässä, johon voivat osallistua asianomaiset viranomaiset. Työryhmä toimii yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman neuvoa-antavan vientivalvontaneuvottelukunnan kanssa. Työryhmän toiminnasta määrätään tarkemmin sen toimeksiannossa.


4.4. Kun on todettu, että viennille tai välitykselle ei ole ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä, eikä Suomen kansainvälisistä sopimuksista tai sitoumuksista muuta johdu, varmistetaan puolustusministeriölle toimitettujen selvitysten nojalla ennen luparatkaisua loppukäyttäjä, loppukäyttö sekä tavaran päätyminen ilmoitettuun määränpäähän (jälleenvientikielto sekä jälkikäteen asianomaisen maan tulliviranomaisen antama luvassa tarkoitettua materiaalia koskeva todistus).


6. Luvan myöntäminen ja luvan peruuttaminen

6.1. Kun kysymyksessä on lain ja suuntaviivojen tarkoittama, ulko- ja turvallisuuspoliittisesti hyväksyttävä, asianmukaisen valvonnan alaisena tapahtuva puolustustarvikevienti tai -välitys, pidetään lähtökohtana, että lupa myönnetään ja että ennakkolausunnossa ja ennakkotiedossa vientiä tai välitystä puolletaan, ellei estettä myöntämiseen tai puoltamiseen voida osoittaa.Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lähetystöneuvos
Katri Silfverberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.