97/2003

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2003

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itämerellä seuraavina aikoina:

1) 24.3―11.5 ja 14.7―31.12 viikoittain torstaista kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 18.00 saakka (viikkorajoitus); ja

2) 12.5―13.7 (yhtäjaksoinen kalastuskielto).

2 §

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin suunnattua rehukalastusta troolipyydyksillä Itämerellä seuraavina aikoina:

1) 24.3―11.5 ja 11.8―31.12 viikoittain keskiviikosta kello 18.00 alkaen seuraavaan lauantaihin kello 18.00 saakka (rehukalastuksen viikkorajoitus); ja

2) 12.5―10.8 (yhtäjaksoinen rehukalastuskielto).

3 §

Edellä 1 ja 2 §:n säännöksistä poiketen:

1) yksityisillä vesialueilla tunnuspituudeltaan alle 24 metrin kalastusalusten osalta on yhtäjaksoinen kalastuskielto voimassa 16.6―13.7 ja yhtäjaksoinen rehukalastuskielto voimassa 16.6―10.8 ja ajalla 12.5―15.6 näihin kalastusaluksiin sovelletaan viikkorajoitusta ja rehukalastuksen viikkorajoitusta;

2) leveyspiirin 63°30'N pohjoispuolella ja pituuspiirin 23°00'E itäpuolella Suomenlahdella tunnuspituudeltaan alle 17 metrin kalastusaluksiin sovelletaan yhtäjaksoisen kalastuskiellon ja yhtäjaksoisen rehukalastuskiellon sijasta viikkorajoitusta ja rehukalastuksen viikkorajoitusta; ja

3) leveyspiirin 59°00'N eteläpuolella on yhtäjaksoinen rehukalastuskielto voimassa 17.2―31.12.

4 §

Edellä 2 §:ssä mainitulla silakan ja kilohailin suunnatulla rehukalastuksella tarkoitetaan pyyntiä, jossa:

1) käytetään alle 32 millimetrin silmäkoon troolipyydystä;

2) yhtäjaksoisesta pyyntimatkasta saatua silakka- ja kilohailisaalista kokonaisuudessaan ei lajitella viimeistään satamassa kokoluokista annettujen määräysten mukaisesti; tai

3) elintarvikkeeksi lajiteltua silakka- ja kilohailisaaliin osaa ei aluksessa ja satamassa säilytetä ja käsitellä elintarvikkeeksi käytettävästä kalasta annettujen määräysten mukaisesti.

Edellä 1 momentista poiketen sellaista silakka- ja kilohailisaalista, joka puretaan Euroopan unionin ulkopuolisen valtion satamaan, ei katsota suunnatulla rehukalastuksella pyydetyksi, jos kala käytetään elintarvikkeeksi.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.