88/2003

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan joukkoliikenteen valtionavustuksista 30 päivänä tammikuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (64/2002) 2 §:n 1 kohta ja 11 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palvelulinjalla sellaista ostoliikennettä, jonka reitti on erityisesti suunniteltu ja jossa käytetty ajoneuvo valittu ja kuljettaja koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen; palvelulinjan reitiltä voidaan tehdä poikkeamia asiakkaiden tarpeiden mukaan;


11 §
Suunnitteluun ja tutkimukseen myönnettävä valtionavustus

Lääninhallitus voi myöntää alueensa maakuntien liitolle taikka yhteisesti kahdelle tai useammalle kunnalle valtionavustusta joukkoliikenteen suunnitteluun sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmien tekemiseen lukuun ottamatta Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutuja.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2003.

Avustusta joukkoliikenteen suunnitteluun voidaan vielä vuoden 2003 aikana erityisistä syistä myöntää yhdelle kunnalle erikseen.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.