67/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta 31 päivänä lokakuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (885/2002) 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Äitiysavustus maksetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai otetaan ottolapseksi samanaikaisesti useampi lapsi, siten, että toisesta samanaikaisesti syntyvästä tai ottolapseksi otettavasta lapsesta äitiysavustus suoritetaan kaksinkertaisena, kolmannesta kolminkertaisena, neljännestä nelinkertaisena, viidennestä viisinkertaisena ja kuudennesta kuusinkertaisena. Samaa sääntöä noudattaen lasketaan jokaisesta seuraavasta samanaikaisesti syntyvästä tai ottolapseksi otettavasta lapsesta suoritettavan äitiysavustuksen kokonaismäärä.

Äitiysavustuksen suuruus lapsiluvun mukaan, euroa

1. lapsi 1 x 140

2. lapsi 2 x 140

3. lapsi 3 x 140

4. lapsi 4 x 140

5. lapsi 5 x 140

6. lapsi 6 x 140

Korotettu äitiysavustus voidaan hakijan valinnan mukaan suorittaa äitiyspakkauksena, rahana tai näiden yhdistelmänä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Korotettu äitiysavustus suoritetaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 1 päivänä maaliskuuta 2003 tai sen jälkeen taikka lapsi on äitiysavustuslain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimetty sijoitettavaksi lapseksiottajan luokse tai on sijoitettu lapseksiottamisesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla lapseksiottajan luokse 1 päivänä maaliskuuta 2003 tai sen jälkeen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Neuvotteleva virkamies
Olavi Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.