23/2003

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan passintarkastuspaikoista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun asetuksen (461/1992) 5 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 § asetuksissa 1530/1995 ja 222/2001 sekä 9 § asetuksessa 309/2002, seuraavasti:

5 §
Passintarkastuspaikat Suomen ja Venäjän välisellä rajalla

Varsinaisia passintarkastuspaikkoja ovat Imatra, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius. Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen varsinainen passintarkastuspaikka on lisäksi Kouvolan rautatieasema.

Tilapäinen passintarkastuspaikka Suomen ja Venäjän kansalaisille on Kuusamo.

9 §
Maahantulo ja maastalähtö merialueen kautta

Merialueen kautta maahan tulevan, Suomen aluevesien rajoista annetussa laissa (463/1956) tarkoitetun sisäisten aluevesien ulkorajan ylittävän aluksen on kuljettava lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen passintarkastuspaikkaan rajavartiolaitoksesta annetussa laissa (320/1999) tarkoitetun rajatarkastuksen suorittamista varten. Merialueen kautta maasta lähtevän aluksen on käytävä passintarkastuspaikassa rajatarkastuksen suorittamista varten ja kuljettava sen jälkeen lyhintä julkista kulkuväylää käyttäen sisäisten aluevesien ulkorajan yli.

Edellä 1 momentista poiketen:

1) Suomesta lähtenyt huvialus ja kalastukseen käytettävä kalastusalus, jotka liikkuvat Suomen aluevesirajan ulkopuolella käymättä muun valtion satamassa, voivat tulla maahan ja lähteä maasta käyttämättä julkista kulkuväylää ja käymättä passintarkastuspaikassa sekä ilman, että niihin muutoin kuin satunnaisesti kohdistetaan rajatarkastustoimenpiteitä;

2) Suomen ja muun sisärajatarkastukset tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamista koskevan, Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (yleissopimus) mukaisesti lakkauttaneen valtion väliseen säännölliseen, julkista kulkuväylää käyttävään matkustajaliikenteeseen ei kohdisteta rajatarkastustoimenpiteitä;

3) muusta sisärajatarkastukset yleissopimuksen mukaisesti lakkauttaneesta valtiosta Suomeen saapuva tai sellaiseen valtioon lähtevä huvialus ja kalastukseen käytettävä kalastusalus voivat tulla maahan ja lähteä maasta käymättä passintarkastuspaikassa ja ilman, että niihin muutoin kuin satunnaisesti kohdistetaan rajatarkastustoimenpiteitä, jos ne sisäisten aluevesien ulkorajan ylittäessään käyttävät julkista kulkuväylää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.