21/2003

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä säädetään valtion liikelaitoksista 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 5 §:n 3 ja 4 momentin nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan lainanottoon niissä valtion liikelaitoksissa, joihin sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002).

2 §

Liikelaitos saa ottaa lainaa valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaisesti seuraavin ehdoin ja rajoituksin:

1) lyhytaikaista lainaa saa yleensä käyttää vain maksuvalmiuden hoitoon;

2) ilman erityistä syytä lyhytaikaista lainaa ei tule käyttää sellaisen käyttöomaisuuden hankkimisen rahoittamiseen, jonka taloudellinen käyttöaika on vähintään kolme vuotta, tai muihin tähän verrattaviin pitkävaikutteisiin menoihin;

3) pitkäaikaista lainaa saa ottaa vain investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja varten sekä käyttöpääoman pysyvän lisätarpeen rahoittamiseksi;

4) ulkomaanrahan määräistä lainaa saa ottaa vain valtiovarainministeriön suostumuksella;

5) lainaa ei saa ottaa suoraan yleisöltä joukkovelkakirjoilla.

3 §

Liikelaitoksen ottamista pitkäaikaisista lainoista ja sen antamista pitkäaikaisista takauksista peritään valtiolle takausmaksu valtion takauksista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (20/2003) mukaisesti.

4 §

Liikelaitoksen tulee toimittaa lainanotostaan ja veloistaan sekä myöntämistään takauksista Valtiokonttorille sen tarvitsemat tiedot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Veikko Kantola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.