20/2003

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion lainanannosta sekä valtion takauksesta ja valtiontakuusta 20 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (449/1988) 15 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 986/2001:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan eduskunnan suostumuksen perusteella luoton vakuudeksi myönnetystä valtiontakauksesta perittävään takausmaksuun.

2 §

Takausmaksu kannetaan kertamaksuna ja vuotuismaksuna.

3 §

Pitkäaikaisen luoton takauksesta perittävä kertamaksu on 0,25 prosenttia takausluoton pääomasta tai takausvastuun määrästä. Jos takaukseen liittyvä tappionvaara on poikkeuksellisen suuri, kertamaksu peritään enintään 1,50 prosenttiyksiköllä korotettuna.

Pitkäaikaisen luoton takauksesta perittävä vuotuismaksu on 0,55 prosenttia takausluoton pääomasta tai takausvastuun määrästä.

Lyhytaikaisesta luotosta perittävän 2 momentissa tarkoitetun laina-ajan mukaan määräytyvän maksun suuruus on puolet pitkäaikaisen luoton vuotuismaksusta.

4 §

Kertamaksu suoritetaan takausluoton tai luottoerän nostopäivänä.

Vuotuismaksu peritään puolivuosittain etukäteen. Ensimmäinen maksukausi alkaa takausluoton nostopäivänä, ja maksun määrä lasketaan maksukauden alkamispäivänä maksamatta olevalle pääomalle. Maksu on suoritettava kahden viikon kuluessa maksukauden alkamispäivästä.

Määräajassa suorittamatta jääneestä takausmaksusta peritään viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti.

5 §

Pääoman vasta-arvo muissa kuin euro-määräisissä luotoissa lasketaan 4 §:n mukaisesti määräytyvän maksukauden alkamispäivänä asianomaiselle valuutalle voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman kurssin mukaan.

6 §

Takausmaksun perimisestä huolehtii Valtiokonttori.

Takausluoton saajan on annettava Valtiokonttorille tiedot takausluoton nostoista ja maksukauden alkamispäivänä maksamatta olevasta luoton määrästä sekä muut Valtiokonttorin tarvitsemat selvitykset.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Veikko Kantola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.