7/2003

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (1307/1999) 2 §:n 1 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) non-SOLAS -direktiivillä matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 98/18/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2002/25/EY;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Komission direktiivi 2002/25/EY (32002L0025); EYVL N:o L 98, 15.4.2002, s. 1

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.