1367/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002

Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle

Työvoimatoimikunnan tulee antaa työvoimapoliittinen lausunto viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut vastauksensa vaadittuine liitteineen toimikunnan selvityspyyntöön tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

Työvoimatoimiston on annettava työvoimapoliittinen lausunto viipymättä sen jälkeen, kun lausunnon antamiseksi tarpeellinen selvitys on saatu.

2 §
Työvoimapoliittisen lausunnon toimittaminen

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle elektronisena linjasiirtona tai tarvittaessa kirjallisesti.

3 §
Ammattitaitosuojan poistaminen

Työvoimatoimikunnan antaessa kielteisen työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 13 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, lausunnosta on käytävä ilmi, että hakijalle on selvitetty, ettei hänelle ole kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana osoitettavissa hänen ammattitaitonsa huomioon ottaen sopivaa työtä hänen työssäkäyntialueellaan.

4 §
Alueellinen liikkuvuus

Työvoimatoimikunnan antaessa hakijalle kielteisen työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, lausunnosta on käytävä ilmi, miten on selvitetty, ettei työpaikkaan ilmeisesti ole sopivaa työvoimaa saatavissa työssäkäyntialueelta.

5 §
Tieto yhdistelmätukityöstä

Yhdistelmätukityön päättymisen jälkeen annettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto yhdistelmätukityöstä. Lausunnosta on käytävä ilmi, miten pitkältä ajalta yhdistelmätukea on maksettu ja kuinka pitkältä ajalta sitä on maksettu pelkästään työmarkkinatukena.

6 §
Tieto matka-avustuksesta

Jos työsuhde, johon on myönnetty matka-avustusta, päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut työsuhteen alkamisesta, esteelliseen työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto matka-avustuksen myöntämisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Raili Hartikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.