1288/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä huhtikuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (360/2001) 2 §:n 2 momentti ja 7 § sekä

lisätään uusi 8 a § seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Tulosyksiköiden ulkopuolella ovat erillisinä tulosryhminä esikuntayksikkö, kansainvälisten asiain toimisto ja viestintäyksikkö.


7 §
Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa,

2) hallinnonalan talousarvion valmistelua ja toteutumista, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintasuunnitelman valmistelua ja seurantaa sekä ministeriön tilivirastotehtäviä,

3) tasa-arvopolitiikkaa ja muita ministeriölle kuuluvia tasa-arvoasioita,

4) hallinnonalan taloudesta annettavia selvityksiä, hallinnonalan toimintakertomuksen ja valtiovarain hoitoa ja tilaa koskevan kertomuksen kokoamista sekä tarkastustoimintaa koskevia selvityksiä,

5) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista,

6) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä

7) hallinnonalan tietotuotantoa.

Lisäksi osasto toimii yhteistyössä esikuntayksikön kanssa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan liittyvissä kysymyksissä.

8 a §
Esikuntayksikkö

Esikuntayksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat strategista suunnittelua, hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa, ministeriön tehtävien yhteensovittamista ja hallinnonalan yhteistyötä sekä kansliapäällikön toimeksiantojen toimeenpanoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.