1270/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan työeläkekassan toimintapääomasta ja vakuuden antamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 11 §:n 7 momentin ja 11 b §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin 11 §:n 7 momentti on laissa 482/2002 ja 11 b §:n 5 momentti on laissa 1043/1999, seuraavasti:

1 §
Työeläkekassan toimintapääoma

Työeläkekassan toimintapääomaa laskettaessa velkoihin sisältyvänä vastuuvelkana käytetään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaan vahvistetuissa perusteissa tarkoitetun vakuutusteknisen vastuuvelan ja vakuutusriskien heilahteluihin varattavan laskennallisen osan yhteismäärää. Vakuutusriskien heilahteluihin varattava laskennallinen osa lasketaan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin nojalla vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen (1281/1999) 3 §:ssä tarkoitettuna vastuuvelkana työeläkekassa käyttää vakuutusteknisen vastuuvelan ja vakuutusriskien heilahteluihin varattavan laskennallisen osan yhteismäärää.

2 §
Vakuuden antaminen

Työeläkekassa saa antaa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 25 §:ssä tarkoitetun vakuuden

1) omista velvoitteistaan ottamansa luoton vakuudeksi ja muutoin tavanomaisen sopimuskäytännön mukaisista velvoitteistaan, sekä

2) työeläkekassan kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhteisölle velvoitteista, jos takauksen tai muun vakuuden vastavakuutena on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen talletuspankin antama sitoumus, tai muu Vakuutusvalvontaviraston hyväksymä turvaava vakuus.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön työeläkekassalle 31 päivänä joulukuuta 1999 antaman määräyksen (Dnro 64/02/1999).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Päivi Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.