1259/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (631/1990) 1 §, 69 §:n otsikko, 95 §:n 2 momentti ja 96 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 95 §:n 2 momentti ja 96 § päätöksessä 111/1993, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettuja, paineilmajarruin varustettuja M2-, M3- ja N3-luokan ajoneuvoja ja paineilmajarruin varustettuja kokonaismassaltaan yli 6 000 kg:n, O3- ja O4-luokan perävaunuja, joiden jarrut eivät täytä autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 9 kohdassa mainitun direktiivin tai jarrutusta koskevan E-säännön taikka FMVSS- tai CMVSS-standardin vaatimuksia.

69 §
Vaatimuksenmukaisuuden toteaminen
95 §
Ajoneuvon jarrujärjestelmän hyväksyminen ja valvonta

2. Ajoneuvon katsastuksessa tulee esittää rekisteröintikatsastuksessa annettu jarrukortti, mistä ilmenevät Ajoneuvohallintokeskuksen määrittelemät, jarrujärjestelmää kuvaavat tekniset tiedot, ellei vastaavia tietoja ole merkitty rekisteritietoihin.

96 §
Poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää poikkeuksia tämän päätöksen säännöksistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.