1257/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta 9 päivänä huhtikuuta 1992 annetun liikenneministeriön päätöksen (332/1992) 1 ja 11 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee moottoripyörän (L3e- ja L4e-luokka) ja mopon (L1e- ja L2e-luokka) rakenteen muuttamista.

11 §
Muutosten vaatimustenmukaisuuden toteaminen

1. Muutetun moottoripyörän ja mopon muutoskatsastuksesta säädetään ajoneuvolaissa (1090/2002) ja ajoneuvojen hyväksynnästä annetussa asetuksessa (1244/2002).

2. Muutokseksi, jonka johdosta moottoripyörä on esitettävä muutoskatsastukseen, katsotaan 2, 3, 5―7 ja 9 §:ssä tarkoitetut muutokset. Muutokseksi, jonka johdosta mopo on esitettävä muutoskatsastukseen, katsotaan rungon tai etuhaarukan uusiminen.

3. Moottoripyörää tai mopoa taikka sen rakenneosaa, varustetta tai ominaisuutta, jonka käyttöönottoajankohtana edellytetään olevan EY-tyyppihyväksytty tai E-hyväksytty, ei saa käytössä muuttaa eikä sen osia vaihtaa siten, etteivät käyttöönottoajankohtana vaaditun EY-tyyppihyväksynnän tai E-hyväksynnän edellyttämät vaatimukset tai niitä uudemmat vaatimukset täyty. EY-tyyppihyväksynnän edellyttämien vaatimusten täyttämisen osoittamiseksi ei vaadita EY- tai E-hyväksynnän hankkimista muutoksille.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Tämä asetus koskee rakennemuutoksia, jotka suoritetaan asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

3. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetut rakennemuutokset saadaan suorittaa päätökseen ja hyväksyä asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.