1233/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita, jotka taiteen keskustoimikunta ja alueellinen taidetoimikunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus ja konsultointi sekä niihin liittyvänä julkaisu- ja muu materiaali;

2) tilojen käyttö; sekä

3) muut toimeksiannosta tai tilauksesta tuotetut suoritteet.

Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät taiteen keskustoimikunnan ja alueellisen taidetoimikunnan neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.