1227/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta (hygieniaosaamisasetus) muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta (hygieniaosaamisasetus) (1115/2001) 3 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohta sekä liite 2, ja

lisätään 3 §:n 3 momenttiin uusi 6 kohta ja 6 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Elintarvikehygieenisen osaamisen osoitta- minen

Henkilöllä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa pelkästään


4) asevelvollisuuslain (452/1950) nojalla varusmiespalvelussa tai aseettomassa palveluksessa, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaisessa asepalvelussa, taikka siviilipalveluslaissa (1723/1991) tarkoitettuna siviilipalvelusmiehenä;

5) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoittamana asiakkaana kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisessa työtoiminnassa taikka vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki toimista annetun lain (380/1987) tarkoittamassa suojatyössä; tai

6) yhdyskuntapalvelusta annetun lain (1055/1996) tarkoittamana tuomittuna;

ei kuitenkaan tarvitse olla osaamistodistusta.

6 §
Osaamistestaajat

Elintarvikevirasto luetteloi osaamistestaajia laajuudessa, joka mahdollistaa osaamistestaajien alueellisesti tasapuolisen saavutettavuuden ja osaamistestaajien riittävän valvonnan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Ylitarkastaja
Maarit Mikkonen

Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.