1212/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun oikeusministeriön asetuksen (1311/2001) 3 § 1 momentti, seuraavasti:

3 §

Vastaajan maksettavaksi vaaditut oikeudenkäyntikulut tuomitaan vaatimuksen mukaisesti. Ne tuomitaan kuitenkin korkeintaan perustaksan tai korkean taksan määräisenä velan pääoman määrän mukaan seuraavasti:

Velan pää oma 250 eu roa tai vä hemmän Velan pää oma yli 250 euroa tai häätö
Perustaksa 190 euroa 220 euroa
Korkea taksa 265 euroa 300 euroa


Tämä asetus astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan tuomittaessa vastapuolen maksettaviksi oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 2003 tai sen jälkeen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Ylitarkastaja
Eeva-Maija Oikarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.