1211/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä helmikuuta 2002 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen (99/2002) 8 §:n 14 kohta sekä 37 ja 39 § seuraavasti:

8 §
Markkinaosasto

Markkinaosaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


14) ohjesääntöiset elinkeinot ministeriön hallinnonalalla;


37 §
Eräiden markkinaosaston virkamiesten ratkaisuvalta

Vienninedistämisryhmän kaupallinen neuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat turvavarastolain (970/1982) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä.

Ulkomaankaupparyhmän ulkomaankaupan säännöstelyyn liittyviä asioita hoitava kaupallinen neuvos, ylitarkastaja ja esittelijä ratkaisevat asiat, jotka koskevat ulkomaankaupan säännöstelyyn liittyviä yksittäisiä hakemuksia ja tuloja.

Vienninedistämisryhmän päällikkö ja vienninedistämishankkeiden tilityksiä hoitavat ylitarkastajat ratkaisevat asiat, jotka koskevat vienninedistämishankkeiden tilityksiin liittyvien menojen hyväksymistä.


7 luku

Palvelussuhdeasiat

39 §
Nimitystoimivalta

Ministeri nimittää henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuustason 19 mukainen. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa sekä työsopimukset tekee hallintojohtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.