1206/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ulkoasiainministerön asetus ulkoasiainministeriön suoritteiden maksuista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön ase-tuksen (948/2001) 6 §:n 4 momentti seuraavasti:

6 §
Oleskelulupa ja työlupa

Maksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä lähe-tetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuu-luvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-kityltä lapselta;

3) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-ta syystä; ja

4) kahdenvälisen sopimuksen perusteella tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Talousjohtaja
Pekka Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.