1205/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 2 §:n 2 ja 3 momentin nojalla:

1 §
Metsäkeskusten lukumäärä, nimet ja toimialueet

Metsäkeskusten lukumäärä, nimet ja toimialueet ovat seuraavat:

1) Rannikon metsäkeskuksen toimialueeseen kuuluvat Uudenmaan maakunnan alueesta Espoo, Hanko, Helsinki, Inkoo, Karjaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Pohja, Siuntio, Tammisaari ja Vantaa, Varsinais-Suomen maakunnan alueesta Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Parainen ja Västanfjärd, Itä-Uudenmaan maakunnan alue lukuun ottamatta Askolan ja Myrskylän kuntia sekä Pohjanmaan maakunnan alue lukuun ottamatta Isokyrön, Laihian ja Vähäkyrön kuntia sekä Keski-Pohjanmaan maakunnan alueesta Kokkolan kaupunki;

2) Lounais-Suomen metsäkeskuksen toimialue muodostuu Varsinais-Suomen maakunnan alueesta lukuun ottamatta 1 kohdassa mainittuja Rannikon metsäkeskuksen toimialueeseen kuuluvia kuntia sekä Satakunnan maakunnan alueesta;

3) Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen toimialue muodostuu Uudenmaan maakunnan alueesta lukuun ottamatta 1 kohdassa mainittuja Rannikon metsäkeskuksen toimialueeseen kuuluvia kuntia, Itä-Uudenmaan maakunnan alueeseen kuuluvista Askolan ja Myrskylän kunnista sekä

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueista;

4) Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toimialue muodostuu Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakuntien alueista;

5) Pirkanmaan metsäkeskuksen toimialue muodostuu Pirkanmaan maakunnan alueesta;

6) Etelä-Savon metsäkeskuksen toimialue muodostuu Etelä-Savon maakunnan aluees-ta;

7) Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialue muodostuu Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueesta, Pohjanmaan maakunnan alueeseen kuuluvista Isokyrön, Laihian ja Vähäkyrön kunnista sekä Keski-Pohjanmaan maakunnan alueesta lukuun ottamatta Kokkolan kaupunkia;

8) Keski-Suomen metsäkeskuksen toimialue muodostuu Keski-Suomen maakunnan alueesta;

9) Pohjois-Savon metsäkeskuksen toimialue muodostuu Pohjois-Savon maakunnan alueesta;

10) Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen toimialue muodostuu Pohjois-Karjalan maakunnan alueesta;

11) Kainuun metsäkeskuksen toimialue muodostuu Kainuun maakunnan alueesta;

12) Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen toimialue muodostuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueesta;

13 ) Lapin metsäkeskuksen toimialue muodostuu Lapin maakunnan alueesta.

2 §
Metsäkeskusten toimipaikat

Metsäkeskusten toimipaikat ovat seuraa-vat:

1) Rannikon metsäkeskuksen Espoo;

2) Lounais-Suomen metsäkeskuksen Turku;

3) Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen Lahti;

4) Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen Kotka;

5) Pirkanmaan metsäkeskuksen Tampere;

6) Etelä-Savon metsäkeskuksen Mikkeli;

7) Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen Seinäjoki;

8) Keski-Suomen metsäkeskuksen Jyväskylä;

9) Pohjois-Savon metsäkeskuksen Kuopio;

10) Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen Joensuu;

11) Kainuun metsäkeskuksen Kajaani;

12) Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen Oulu; sekä

13) Lapin metsäkeskuksen Rovaniemi.

3 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan metsäkeskuksista 7 päivänä elokuuta 1997 annettu valtioneuvoston päätös (746/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa Etelä-Savon metsäkeskuksessa vireillä olevat asiat, jotka koskevat Pohjois-Savon metsäkeskuksen toimialueeseen siirtyvää Kangaslammin kuntaa, käsitellään loppuun Etelä-Savon metsäkeskuksessa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Matti Setälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.