1190/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen komission direktiivit:

1) neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (bentatsoni ja pyridaatti) enimmäismäärien vahvistamisen osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annettu direktiivi 2002/42/EY;

2) neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (formotioni, dimetoaatti ja oksidemetonimetyyli) enimmäismäärien vahvistamisen osalta 19 päivänä elokuuta 2002 annettu direktiivi 2002/71/EY;

3) neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (metsulfuronimetyylin) enimmäismäärien vahvis-tamisen osalta 6 päivänä syyskuuta 2002 annettu direktiivi 2002/76/EY ja

4) neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta 2 päivänä lokakuuta 2002 annetun direktiivin 2002/79/EY 4 artiklan b kohdassa tarkoitettu etionin enimmäismäärä teessä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2002.

Komission direktiivit: 2002/42/EY (32002L0042); EYVL N:o L 134, 22.5.2002, s. 29, 2002/71/EY (32002L0071); EYVL N:o L 225, 22.8.2002, s. 21, 2002/76/EY (32002L0076); EYVL N:o L 240, 7.9.2002, s. 45, 2002/79/EY (32002L0079); EYVL N:o L 291, 28.10.2002, s. 1

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Jari Vilén

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.