1183/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan lääketaksasta 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1087/2002) 4 § seuraavasti:

4 §
Alennukset lääkkeiden hinnoista

Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tulee antaa 10 prosentin alennus1 ja 2 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Edellä 1 momentissa säädettyä alennusta ei kuitenkaan myönnetä sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuista erityiskorvattavista lääkkeistä, 4 momentissa tarkoitetuista merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä eikä 6 momentin mukaisen vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuvassa myynnissä apteekki voi myöntää päättämänsä alennuksen 1 ja 2 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Lisäksi apteekit voivat antaa kanta-asiakasalennuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Mervi Kattelus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.