1180/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 9 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 701/2002:

1 §

Apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 9 §:ssä tarkoitetun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan apteekin apteekkimaksua voidaan alentaa, jos apteekin apteekkimaksun perusteena oleva liikevaihto, jäljempänä liikevaihto, on kehittynyt viiden vuoden aikana epäedullisemmin kuin muiden saman kokoisten ja samalla tai olosuhteiltaan vastaavalla paikkakunnalla sijaitsevien apteekkien liikevaihto.

Apteekkimaksun alennus tehdään vähentä-mällä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan apteekin apteekkimaksusta summa joka on 2,7 prosenttia liikevaihdosta.

Maksua voidaan alentaa 2 momentissa säädettyä enemmän, jos apteekkimaksun alennusta koskevassa hakemuksessa osoitetaan, että apteekin säilyttämisestä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana aiheutuu poikkeuksellisia erityiskustannuksia tai liikevaihdon kehitys suhteessa muihin apteekkeihin on apteekista riippumattomista syistä selvästi heikompi kuin 2,7 prosenttia. Erityiskustannusten perusteet ja suuruus sekä liikevaihdon pienuuteen vaikuttavat tekijät tulee selvittää Lääkelaitokselle tehtävässä hakemuksessa.

Apteekkimaksun alennus on kuitenkin enintään 30 000 euroa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä apteekkimaksu vuodelta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun euromäärien tarkistamisesta 3 päivänä tammikuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus (3/2002).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Mervi Kattelus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.