1179/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (564/1994) 6 §:n 1 momentti, sekä

kumotaan 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelu

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun laillistetun hammaslääkärin tulee, ollakseen oikeutettu Suomessa harjoittamaan hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä, mainitun lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun käytännön palvelun suorittamiseksi toimia vähintään yhdeksän kuukauden ajan virka- tai työsuhteessa taikka erillisellä määräyksellä hammaslääkärin tehtävässä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Edellä mainitusta ajasta vähintään kuusi kuukautta tulee olla käytännön palvelua terveyskeskuksen hammaslääkärin tehtävissä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa aloitettu käytännön palvelu voidaan suorittaa loppuun asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen 6 §:n 1 momentin mukaisesti ennen 1 päivää lokakuuta 2003.

Erityisestä syystä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu palvelu voidaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen harkinnan mukaan ennen 1 päivää tammikuuta 2004 korvata myös palvelulla, joka on suoritettu ennen perustutkintoa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.